укр рус eng

Конференція I

Перша міжнародна науково-практична конференція
«Український бурштиновий світ»
Київ, 17-21 жовтня 2007 р.

Мета конференції – наукове та громадське обговорення актуальних проблем геології бурштину, серед яких перспективи пошуків та прогнозна оцінка, історія вивчення та освоєння, мистецькі вироби, археологічні знахідки, музейний аспект вивчення бурштину в Україні і світі, питання екологічно-раціонального видобування і використання його в промисловості, сільському господарстві, медицині, а також правове законодавство щодо його видобування і використання.
В роботі конференції взяли участь понад 200 вчених і спеціалістів України, Польщі, Бєларусі, Російської Федерації. Заслухано й обговорено 52 доповіді, які були презентовані на трьох секціях:
1. Актуальні проблеми вивчення геології бурштину, перспективи пошуків родовищ бурштину на території України.
2. Історія вивчення та освоєння бурштину в Україні і світі, мистецькі вироби, археологічні знахідки, музейний аспект. Правове законодавство щодо видобування і використання бурштину.
3. Властивості бурштину, класифікація, лабораторні дослідження. Використання в промисловості, сільському господарстві, медицині.

Рішення конференції:
1. Звернутись до Уряду України з проханням дати доручення відповідним міністерствам на розробку концепції перспективи розвитку промислового видобування українського бурштину та його переробки у вигляді національної програми з відповідним науковим обґрунтуванням заходів щодо її реалізації.
2. Звернутись до Уряду України з проханням дати доручення відповідним міністерствам на опрацювання проекту міжнародної угоди між Україною, Польщею і Росією та щодо державних гарантій походження торгових партій бурштину.
3. Звернутись до Державної геологічної служби України та НАН України з пропозицією щодо включення в пооб’єктні і наукові плани на 2008-2010 рр. тематики «Наукове обґрунтування прогнозу і пошуків нових родовищ бурштину в Україні».
4. В рамках міждержавної угоди розробити проект сертифікаційної схеми бурштину-сирцю.
5. Розглянути проект сертифікаційної схеми бурштину-сирцю на наступному засіданні Світової ради з бурштину.
6. Провести в Україні комплекс геологічних, палеонтолого-стратиграфічних, палеогеографічних та літолого-фаціальних наукових досліджень, а також випереджаюче прогнозування нових родовищ бурштину.
7. Наголосити на необхідності вирішення правових та законодавчих питань щодо встановлення оптимального режиму видобування і реалізації бурштину під контролем держави, в тому числі на рівні приватного видобування.
8. Поглибити всебічне вивчення лікувальних властивостей бурштину, бурштинової (янтарної) кислоти та продуктів їх переробки, підтримати наукові дослідження з впровадження даних розробок у практичну медицину.
9. Вважати доцільним присвоєння власної назви «Поліський бурштин».
10. Вважати необхідним для всебічного вивчення українського бурштину створення великої колекції інклюзів та зберігання типових матеріалів у «Музеї бурштину» в Національному заповіднику «Софія Київська» та провідних наукових установах України.
11. За матеріалами конференції видати у 2007-2008 рр. збірник наукових доповідей, а згодом – колективну монографію «Український Бурштиновий Світ».
12. Наступну конференцію за результатами вивчення бурштину в Україні та сусідніх державах провести в м. Рівне у 2008 р.
13. Підтримати пропозицію представників польської делегації створити Бурштиновий символ «Євро-2012».
Сприяти популяризації українського бурштину для ознайомлення широких верств населення з його красою та надзвичайними властивостями.